Fokus: Misjon

Ny ressursbok om misjon i trosopplæringen utgitt av IKO i samarbeid med NMSU, Stefanusalliansen og Størst av alt.

 

    • Hva er misjon?
    • Hva vil det si å være en misjonal kirke?
    • Hvordan kan misjon bli en del av trosopplæringen?

"

Dette er noen av temaene som drøftes i denne nye boka. Den gir et overblikk over den vestlige protestantiske misjonshistorien og noen refleksjoner over misjon i verden i dag. Boka inneholder også praktiske forslag til hvordan barn kan involveres i menighetens misjonale virksomhet.

I tilknytning til boken er det utviklet ulike opplegg for å bruke i trosopplæringsarbeidet i menigheten. Disse finner du her: Misjon i trosopplæringen
Se også egne ressurser til Lys våken og Tårnagenthelg

Målgruppe for boka er ansatte og frivillige i kirke og organisasjoner.

Boka er gitt ut av IKO, og utviklet i samarbeid med NMSU, Stefanusalliansen og med støtte fra Størst av alt.
Boken er godkjent av K-Stud som studieplan

Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk