Lederkurset – utvidet

Her finner du to nye tilleggskapitler til Lederkurset. 4B Jobb i kirken og 12 Veien videre. Utarbeidet med rekrutteringsmidler fra Den norske kirke.
Bilde

NMSUs Lederkurs kommer nå med to ekstra kapitler særlig rettet mot bruk i menigheter i Den norske kirke. Her finner du de nye tilleggene. Kjenner du ikke lederkurset fra før så anbefaler vi at du tar en kikk på hovedsiden for å bli kjent med konseptet.

4B Jobb i kirken

Innhold i denne samlingen
• Introdusere deltakere for spennende arbeidsoppgaver i kirken
• Bli kjent med Den norske kirke
• Quiz om Dnk
• Hvem er jeg i kirken? – Personlighetstest
• Utdypende foredrag: Intervjuguide

Samlingen kan supplere eller erstatte samling 4 – NMSU i Lederkurset.


 

 

12 Veien videre

Innhold i denne samlingen
• Fokus på veien videre i livet
• Skape refleksjon rundt livets valg
• Lek!
• Utdypende foredrag: Om å velge
og være utvalgt


Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk