Lederkurset

Ledertreningsressurser for unge frivillige ledere i kirke og organisasjon.
Bilde

Mange tenåringer er med som leder på leir og trosopplæringstiltak i NMSU og Den norske kirke. De får dele gleder og nye opplevelser med deltakerne: hjemlengsel, bønnevandring, en forstuet ankel, lek, sinne, undervisning.

Vi ønsker at unge ledere skal få utvikle seg og lære hvordan de kan møte uforutsette hendelser på leir. Derfor har NMSU utviklet Lederkurset.

Boken Lederkurset er en hjelp for ansatte og frivillige som holder lederkurs i Den norske kirke og i NMSU. Den gir veiledning, råd og tips til innhold og gjennomføring av kurs for frivillige unge ledere. Kurset passer for tenåringer i ungdomsskole og videregående alder. Det kan gjennomføres med en kursleder (selv om det vil være positivt med flere), og det er lagt opp til at det kan arrangeres uten tilgang til nett og PC.

11 TEMAER

Kurset består av elleve temaer som tar opp viktige emner knyttet til ledelse av barn og unge i dag. Dere kan bruke alle, eller plukke de som er mest relevant for deres lederkurs.

 1. Ung leder
 2. Leder på leir
 3. Formidling og kommunikasjon
 4. NMSU
 5. Grenser
 6. Førstehjelp
 7. Samarbeid
 8. Barn, tweens og ungdommer
 9. Trosopplæring og globalt engasjement
 10. Ledelse
 11. Kristen tro

I 2022 ble det også lansert to nye tilleggskapitler – de finner du her: Lederkurset – utvidet

12. Veien videre
4B. Jobb i kirken

Lederkurset er fleksibelt. Det betyr at den som arrangerer kurset velger ut de temaene og øvelsene som er mest relevant for de som deltar på kurset. Fordi alle ungdommer er unike og de kristne ungdomsmiljøene kan være svært ulike fra sted til sted og menighet til menighet, synes vi denne fleksibiliteten i kursinnholdet er viktig for at kurset skal være relevant.

HVORFOR VELGE LEDERKURSET?

Vi har savnet et kurs som tar tak i alle de små og store gleder og utfordringer som unge ledere møter på i sin lederrolle. Kurset er derfor laget for å utruste ungdommene til å bli trygge ledere på leir og arrangementer. Øvelser og aktiviteter er tett knyttet til situasjoner og problemstillinger de vil møte på: Hvordan møter vi et barn som er redd eller lei seg? Hvordan deler vi tro? Hva kjennetegner dem som er tweens? Hva er det lurt å tenke på når vi skal ha bli-kjentleker for å inkludere alle? Hvilke roller tar vi i et team? Hvordan forholder vi oss til sikkerhet, grenser og egen selvfølelse? Dette er bare noen av de mange spørsmålene kursdeltakerne får reflektere rundt. Gjennom aktiviteter, samtaler og erfaringsdeling får ungdommene vokse og utvikle seg i rollen som ledere.

 

 

Bilde
Bildetekst: Lederkurset er tilgjengelig både som bok og som nettressurser. Foto: Heidi Olsen

BOKENS INNHOLD

Hvert tema har fire vinklinger:

«Oppdag Jesus» gir tid og rom for at deltakerne skal bli (bedre) kjent med Den treenige Gud og vokse i troen.
«Globalt glimt» gir deltakerne et innblikk andres erfaringer i møte med en global verden, som de kan lære noe av.
«Øvelser og aktiviteter» tar tak i temaet på en praktisk måte, der deltakerne inviteres inn i læringsprosessen gjennom aktiv deltakelse.
Hvert tema har også et «Utdypende foredrag». Her har en fagperson delt av sin kompetanse, for å utdype et viktig område knyttet til temaet.

For å få et innblikk i oppbygningen har vi lagt ut det første kapittelet her så dere kan bli kjent med kurset.

ØKONOMISK STØTTE

Ved å melde en lederkursgruppe inn som lokallag i NMSU så vil dere få økonomiske midler til gruppen.
Kurset er også godkjent for kursstøtte hos k-stud.no: Studieplanen finner du her:

Vil du være med og utruste unge ledere? Ta i bruk Lederkurset! Vi ønsker at det skal bli en god hjelp til ledertrening av ungdommer over hele landet.

 

 

 

Kursbevis

Her kan du laste ned kursbevis til bruk etter å ha fullført Lederkurset. Beviset får du med og uten praksis, i tillegg til med og uten logoen til trosopplæringen i Den norske kirke, Størst av alt.


 

 

Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk