Misjon i trosopplæringen

Ressurser til bruk i gudstjenester og samlinger. Utarbeidet med støtte av Størst av alt
Bilde

Her finner du ulike ressurser som kan være til hjelp for å løfte frem misjonsdimensjonen i trosopplæringen. Noen av ressursene er knyttet til gudstjenesten, og andre laget for å bruke i samlinger med barn, tweens og ungdommer.

Ressursene er en del av et større prosjekt som også boka Fokus: Misjon og ressursene til Lys våken og Tårnagenthelg er en del av.

 

 

 

Ressurser til samlinger og undervisning

Her finner du ulike undervisningsopplegg som kan passe både i mindre grupper og i større grupper eller som del av en gudstjeneste – f.eks. i prekenen.


 

 

Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk