Kirkemiddag – ressurser til samlinger

Nytt trosopplæringstiltak for 5-åringer i din menighet eller et jevnlig tilbud for familier. Her finner du ressursene knyttet til opplegget.
Bilde

KIRKEMIDDAG: ET NYTT BREDDETILTAK FOR 5 ÅRINGER!

Mange menigheter tilbyr middag enten etter gudstjeneste, før/etter aktiviteter som kor, barnegrupper, eller som en frittstående aktivitet. Vi spisser denne satsingen på måltidsfelleskap i tiltaket Kirkemiddag for 5 – åringer i trosopplæringen. For å knytte aktivitetene i kirken sammen kan breddetiltaket Kirkemiddag legges til en kontinuerlig og eksisterende middag i kirka.

Å dele måltidsfelleskap er en god mulighet for å bli kjent med andre som er i 5-åringenes kull. Det gir også mulighet for å dele liv og å dele tro. Vi har ferdigstilt 3 ulike samlinger som er enkle å gjennomføre: Guds mesterverk – er en samling om å glede seg over alt det skapte, og å ta vare på dette. Jesus metter 5000 – er en samling basert på bibelfortellingen med enkelt drama. Og  Livet vant – en samling med undring over påsken og oppstandelsen. Et interaktivt delekort som barna tar med seg hjem er også med. Se samlingene og tilknyttede ressurser lenger nede på siden.

Vi gir muligheten til å dele et globalt glimt i samlingen. Barna i menigheten blir kjent med andre barn som deltar i en lokal kristen menighet der de bor.  Gjennom NMS har NMSU kontakt med lutherske samarbeidskirker i ulike land og har blitt kjent med barna i det globale fellesskapet.

Vi har utarbeidet forslag til mål, metode og innhold som forenkler arbeidet med menighetens trosopplæringsplan. Disse finner du lenger nede på siden.

Du finner også Kirkemiddag og våre ressurser på Instagram, Facebook og på nettsiden: Kirkemiddag
Kirkemiddag har også en facebookgruppe der man kan utveksle tips og ideer med andre som arrangerer kirkemiddager andre steder.

Hjelp til å komme i gang

Her finner du forslag til nedlastbare elementer som kan være praktiske å ha i kommunikasjonsarbeidet.


Forslag til samlinger:

NMSU har utarbeidet forslag til kirkemiddagssamlinger. Hver samling inneholder refleksjon rundt et bibeltekst tilpasset småbarn, et delekort til tema og forslag til aktiviteter, samt tips til globalt glimt der man kan bli kjent med NMS sine samarbeidsland og noen barn som bor der. Til hver samling har vi også utarbeidet et forslag til mål, innhold osv dere kan bruke i trosopplæringsplanen i menigheten.

Vi har ferdigstilt 3 ulike samlinger som er enkle å gjennomføre:

  1. Guds mesterverk – er en samling om å glede seg over alt det skapte, og å ta vare på dette.
  2. Jesus metter 5000 – er en samling basert på bibelfortellingen med enkelt drama.
  3. Livet vant – en samling med undring over påsken og oppstandelsen.

Til hver samling hører det med et interaktivt delekort som barna tar med seg hjem er også med, disse kan bestilles i nettbutikken. Og forslag til et globalt glimt der barna i menigheten blir kjent med andre barn som deltar i en lokal kristen menighet der de bor.  Gjennom NMS har NMSU kontakt med lutherske samarbeidskirker i ulike land og har blitt kjent med barna i det globale fellesskapet.

Her er landene de globale glimtene på de ulike samlingene er knyttet til:

  1. Estland/Madagaskar
  2. Estland/Madagaskar (og litt Etiopia)
  3. Etiopia

 

 

 

 

 

 

Flere ressurser

Forslag til middager

Her finner du menyhefte og flere enkelt oppskrifter som passer som mat til kirkemiddag

Jevnlige middager i menigheten

Vi har samlet noen gode tips til dere som ønsker å arrangere jevnlige middager i kirken. De finner du her.

Kirkemiddag

Her finner du hovedsiden til kirkemiddag

Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk