Nyheter

Misjon - hvem gjør det?

SERIE: Oppdraget – å dele evangeliet i hele verden er enda ikke fullført. Vi som har mottatt evangeliet ved å tro på Jesus har nå overtatt stafettpinnen for å fullføre oppdraget. Oppdraget ble gitt for å fullføres i fellesskap.

Misjon - hva er det?

SERIE: Når vi hører ordet misjon, er det lett å forbinde det enten med Kirken, en misjonsorganisasjon eller misjonærer i en fattig landsby i fjerne strøk. Det vi imidlertid bør forbinde ordet misjon med – er Gud.
Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk